Regulamin i zwroty

 1. Właścicielem sklepu internetowego “TKTX-Polska” jest firma TKTX-Polska.
 2. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 3. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku “zamawiam” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę TKTX-Polska w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 5. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych potwierdzane telefonicznie, lub e-mailowo przez firmę TKTX-Polska. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli.
 6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma TKTX-Polska. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
 7. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy PAZNOKCIE MARZEŃ ANNA KRYSTEK lub dostarczenia potwierdzenia o dokonaniu przelewu. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę TKTX-Polska oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera/ Pocztę Polską. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 8. Koszt transportu przy zamówieniach krajowych o wartości powyżej 2000 zł. pokrywa firma TKTX-Polska. Koszt transportu przy zamówieniach o wartości poniżej 2000 zł. pokrywa Zamawiający wg aktualnego cennika Poczty Polskiej bądź wybranej firmy kurierskiej.
 9. Firma TKTX-Polska zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia lub zmiany ceny zamawianego towaru firma TKTX-Polska zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Firma TKTX-Polska zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego przedpłaty.
 10. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 11. W przypadku upoważnienia firmy TKTX-Polskaprzez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury.
 12. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.
 13. Dla wszystkich kwestii spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Zamówienia w serwisie TKTX-Polska dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin Zwrotów i Reklamacji sklepu internetowego “TKTX-Polska”

 1. Definicje
  1.1. Właściciel sklepu internetowego “TKTX-Polska” oznacza firmę TKTX-Polska.
  1.2. Klient oznacza osobę, która dokonała zamówienia w sklepie internetowym “TKTX-Polska”.
  1.3. Regulamin oznacza niniejszy regulamin zwrotów i reklamacji.
  1.4. Zamówienie oznacza złożone przez Klienta zamówienie na towary w sklepie internetowym “TKTX-Polska”.
 2. Zasady Zwrotów
  2.1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
  2.2. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny oraz posiada oryginalne opakowanie.
  2.3. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. Zasady Reklamacji
  3.1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania towaru o wadach lub uszkodzeniach.
  3.2. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
  3.3. Klient jest zobowiązany do dostarczenia towaru wadliwego lub uszkodzonego wraz z opisem reklamacji oraz dowodem zakupu.
  3.4. Firma TKTX-Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru wadliwego lub uszkodzonego.
 4. Procedura Zwrotów i Reklamacji
  4.1. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu lub reklamacji dostępnego na stronie sklepu internetowego “TKTX-Polska”.
  4.2. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia zwrotu lub reklamacji.
  4.3. Firma TKTX-Polska dokona weryfikacji zgłoszenia i skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków.
 5. Postępowanie w przypadku Zaakceptowania Zwrotu lub Reklamacji
  5.1. W przypadku zaakceptowania zwrotu towaru, firma TKTX-Polska zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą cenie zakupu towaru, pomniejszoną o koszty dostawy.
  5.2. W przypadku zaakceptowania reklamacji, firma TKTX-Polska zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub uszkodzonego towaru na nowy lub do dokonania naprawy, zgodnie z wyborem Klienta.
 6. Postanowienia Końcowe
  6.1. Wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu regulowane będą przepisami Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
  6.2. Złożenie zamówienia w serwisie TKTX-Polska jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu zwrotów i reklamacji.

Niniejszy regulamin zwrotów i reklamacji wchodzi w życie od dnia jego opublikowania na stronie sklepu internetowego “TKTX-Polska”.

Scroll to Top